Kalsium – mihin sitä tarvitaan?

Kalsium on luuston tärkein rakennusaine (1). Elimistö tarvitsee kalsiumia rakentaakseen luita ja
pitääkseen ne vahvana – muista huolehtia omasta kalsiumin tarpeestasi elämäntilanteesi mukaan.

 

Jos elimistö ei saa riittävästi kalsiumia, luusto alkaa luovuttaa sitä tärkeiden elintoimintojen
turvaamiseksi, ja tästä syystä luusto alkaa haurastua ja heikentyä. Tämä voi johtaa osteoporoosiin.
Hauraat luut murtuvat helpommin. Kalsium ja D-vitamiini yhdessä ovat välttämättömiä lujan luuston

rakentumiselle, sillä D-vitamiini parantaa kalsiumin imeytymistä. (1.) D-vitamiinilisien käyttö on
hyödyksi erityisesti maitotuotteita tai kalaa välttäville (2).

Kalsiumia elämäntilanteen mukaan

Kalsiumin saannin pitäisi olla vähintään 800mg päivässä, mutta tarve vaihtuu iän ja elämäntilanteen
mukaan: esimerkiksi naisilla raskaus, imetys sekä vaihdevuodet lisäävät kalsiumin tarvetta. Myös
kasvava nuori tarvitsee enemmän kalsiumia. Tarkista kalsiumin saantisuositukset (linkki etusivun
taulukkoon). (1.)

Kalsium vaikuttaa moneen

Veren seerumin kalsiumpitoisuutta säädellään erittäin tarkasti, koska sen muutokset aiheuttaisivat
vaikeita häiriöitä hermoston ja lihasten toiminnassa, muun muassa tajunnassa ja sydämen rytmissä.
Jos kalsiumia ei ole näihin tarkoituksiin riittävästi käsillä, sitä irrotetaan luustosta, josta sitä on aina
saatavissa verenkiertoon. Jos kalsiumin saanti ravinnosta on pitkään puutteellista, tämä saattaa
heikentää luun mineraalitiheyttä (5).

Lähteet:
1) Osteoporoosi käypä hoito
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi24065#suositus
2) Helldán A. ym. (toim.) Fin- ravinto 2012 -tutkimus – The National FINDIET 2012 Survey. Terveyden
ja hyvinvoinnin laitoksen raportteja 16/201
3) Kalsiumin saanti ja sen riskiryhmät Suomessa /Reijo Laatikainen 31.5.2018
4) http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=skr00029&p_hakusana=kalsium
5) Terveyskirjasto
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=skr00029&p_hakusana=kalsium